Milieu

De zorg voor het milieu en onze omgeving is van oudsher een taak van de land -en tuinbouw. Als boomkwekers zijn we uiteraard nog nauwer verbonden met de ons omringende natuur. Ook in ons bedrijf worden extra inspanningen gedaan voor een beter leefmilieu.

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is niet meer weg te denken in onze moderne beschaving. Door de grootte van ons bedrijf voldeed het eigen milieuregistratiesysteem niet meer en zijn wij sinds januari 2006 ingestapt in het MPS. De zorg voor het milieu staat daarbij centraal. Een degelijke registratie vormt de basis voor dit systeem. De keuze van het minst milieubelastende middel en de juiste toepassing geeft een minimale belasting van het milieu. Constante bijscholing en opvolging van de wetgeving hoort bij het pakket.

In samenwerking met enkele onderzoeksinstellingen zoals het Instituut voor Landbouw -en Visserijonderzoek en het Proefcentrum voor Sierteelt wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe ziektes en plagen. Door dit gespecialiseerd onderzoek kunnen we beter ingrijpen bij een eventueel probleem.

We zijn ook aangesloten bij het Waarschuwingssysteem voor de sierteelt. Door dit systeem worden de kwekers, tuinaanleggers en Openbaar Groen op de hoogte gebracht wanneer een bepaalde parasiet zich ontwikkeld en op welke manier ze deze best kunnen bestrijden. Zeer duidelijke infofiches over de betreffende plagen vervolledigen dit systeem. Tevens is er ook aandacht voor een aantal nuttige insecten.

Water

Meststoffen

Bodem

Energie

Biodiversiteit

Afval