Bodem

Bodem

  • Een gezonde bodem is één van de belangrijkste factoren voor een geslaagde teelt en verdient dan ook de nodige aandacht. De meeste van onze gronden zijn Kempense zandgronden, afgewisseld met enkele percelen leemachtige grond.
  • De meeste van onze plant -en rooiwerkzaamheden gebeuren in de winter. In deze periode valt er meestal veel neerslag zodat voorzichtigheid bij grondbewerking geboden is.
  • Een voldoende hoog humusgehalte zorgt voor een betere bewerkbaarheid en bodemstructuur. Om dit humusgehalte op peil te houden gebruiken we gecertificeerde groencompost www.vlaco.be.
  • Ook het gebruik van groenbemesters zoals mosterd, bladramenas en Phacelia heeft een gunstige invloed op het bodemleven en humusgehalte. Bloeiende groenbemesters, zoals bv. Phacelia worden ook druk bezocht door bijen.