Privacybeleid / Cookiereglement

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://herplant.be.

Ons bedrijf, boomkwekerij Herplant BVBA , heeft als doel het verkopen van planten voor zowel de groothandel als de particulier. Deze verkoop gebeurt onder meer via de website www.herplant.be en de website www.buxus-shop.be. Wij geven ook advies via onze websites www.buxuscare.com en via www.betterbuxus.com.
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden met de grootste zorg verwerkt door Herplant BVBA. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). Daarbij houden wij ons aan de eisen vanuit deze privacy wetgeving.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Herplant BVBA zal de persoonsgegevens enkel gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of opdracht. De persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard.

 • Identificatiegegevens : Naam, voornaam, adres, titel, telefoonnummers
 • Bedrijfsgegevens : BTW nummer, bankrekeningnummer(s), ondernemingsnummer
 • Elektronische gegevens : mailadres(sen), website
 • Beroepsmatige gegevens : functie, beroepsactiviteit

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een be-zoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kin-deren, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@herplant.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van de verwerking:

 • Klantenadministratie en –beheer
 • Klanteninformatie : nieuwsbrieven, uitnodigingen, promotieberichten
 • Leveranciersadministratie en –beheer
 • Mogelijkheid tot het aanmaken van een account
 • Boekhoudkundige verwerkingen
 • Beheer van geschillen en bestrijding van fraude
 • Uitvoering van onderlinge overeenkomsten
 • Plannen en uitvoeren van transport van goederen

Verstrekking van gegevens aan derden:

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van bestelde producten, of aangevraagde diensten(bv. bezorgen van producten). Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen worden sommige gegevens zoals firmagegevens doorgegeven aan de BTW- en overheidsadmi-nistratie van de Belgische overheid.

Bescherming van persoonsgegevens

Herplant BVBA hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij nemen dan ook passende maatregelen om deze bescherming te waarborgen en misbruik, verlies of ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren.
Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik , gelieve dan contact op te nemen via info@herplant.be

Contactformulieren

Cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn technische cookies (bijvoorbeeld voor het bij-houden van taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies die verlopen na één sessie) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op het internet volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruiks-ervaring te kunnen aanbieden). De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese staten. Herplant BVBA is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies.

Doel en nut van cookies

Herplant BVBA wil elke bezoeker van de website zo goed mogelijk informeren over zijn rechten onder de Belgische wetgeving inzake cookies, en over welke cookies Herplant BVBA gebruikt. Door de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen Herplant BVBA om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Als u de website van Herplant BVBA wil consulteren, is het aan te raden dat de technische instellingen voor cookies ingeschakeld werden. Zonder ingeschakelde cookies kan Herplant BVBA geen probleemloos bezoek op de website garanderen. Indien u de cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen. Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan ons platform/onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn
veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn.

Soorten cookies gebruikt door Herplant BVBA

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies:
Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze sys-temen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).

Niet-essentiële cookies:
Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbe-terde en gepersonaliseerde website aan te bieden.

Functionele cookies: Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen wor-den ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina’s.

Analytische cookies: Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van ons platform/onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen.

Targeting / advertising cookies: Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via ons platform/onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien. Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Hoe lang we jouw data bewaren

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Inzage en rechten over uw eigen persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Herplant BVBA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toe-stemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@herplant.be. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en rijksregister zwart. Dit ter be-scherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Herplant BVBA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder in België.

Geautomatiseerde besluitvorming

Herplant BVBA neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Herplant BVBA) tussen zit.

Jouw contactinformatie

Herplant BVBA
Lilsedijk 80
2340 Beerse (België)
+32 14 612052
info@herplant.be

Aanvullende informatie

datum: 25 mei 2018.