Biodiversiteit

Biodiversiteit

  • Op onze kwekerijen hebben we ook extra aandacht voor de omgeving. Zo zijn er een aantal dreven met inlandse eiken (Quercus robur) geïntegreerd in onze kwekerij. De enkele nadelen van deze bomenrijen wegen niet op tegen het esthetisch karakter van deze bomen.
  • Rondom onze percelen besteden we ook aandacht aan streekeigen beplanting zodat onze kwekerij mooi opgaat in het landschap. In ons grondareaal zitten ook bestaande dennenbossen die we sinds 1995 aan het omvormen zijn tot gemengde loofbossen.
  • Vele percelen zijn ook omzoomd met inheemse hagen zoals beukenhagen (Fagus en Carpinus) en Taxushagen. Deze schermen zijn een ideale schuil -en broedplaats voor vogels en dieren.
  • Eén van onze laatst uitgevoerde groenprojecten is de aanleg van een inheemse heidevegetatie op een droge berm om ook de droogteminnende fauna en flora de nodige kansen te bieden.