Afval

Afval

Op elk productiebedrijf is er afval. Door het doorgedreven sorteren kan dit afval echter perfect hergebruikt worden. Wij hebben hiervoor de laatste jaren extra inspanningen gedaan. Zo worden volgende afvalsoorten apart verzameld en verwerkt:

  • Groenafval wordt gemalen en uitgezeefd. Het eindproduct is een zeer humusrijke teelaarde die in de eigen kwekerij wordt herbruikt.
  • Plasticafval en papierafval van verpakkingen wordt apart opgehaald en verwerkt.
  • Lege verpakkingen van pesticiden worden apart binnengeleverd (www.phytofar.be)
  • Afvaloliën (machines) worden door een erkend bedrijf ingezameld.
  • Palletten en palletboxen worden herbruikt en oude paletten (verpakking) worden verwerkt tot brandhout.
  • Oude potten en kweektrays worden indien mogelijk herbruikt of opgehaald.
  • De beperkte restafval wordt apart opgehaald via een gespecialiseerde firma.

Het ontwikkelen van onderhoudsarme buxussoorten draagt ook bij tot een vermindering van de afvalberg. Immers wanneer er minder moet gesnoeid worden, is er ook minder afval. Vooral de laaggroeiende eigen selecties en de bodembedekkende soorten geven weinig snoeiafval.