Water

Water

  • Gebruik van druppelsystemen in plaats van sproeiers voor een efficiënt waterverbruik.
  • Zuivering van afvalwater door een ondergronds meerkamersysteem met constante zuurstoftoevoer, volgens Vlarem 2 normen.
  • Opslag en verzameling van regenwater van daken en serres in een waterbassin met geïntegreerde moeraszone voor amfibieën.
  • Nieuw wateropvangsysteem met zuivering voor container- bedden (gesloten systeem aangesloten op waterbassin) is in gevorderde studiefase.
  • De zuivering van dit water geniet onze bijzondere aandacht omdat dit recirculatiewater geen nadelige invloed mag hebben op onze teelten.
  • Door deze volledige recirculatie zullen we een aanzienlijke besparing op het grondwatergebruik kunnen realiseren.