Blog

Waardplantgevoelig-heid voor de buxusmot

in Onderzoek 23 oktober 2020

Uit diverse waarnemingen in tuinen en in de kwekerij is gebleken dat er verschil is in gevoeligheid voor aantasting door de buxusmot tussen de verschillende soorten en cultivars van Buxus. Dit uit zich in een verschillend schadebeeld bij dezelfde plaagdruk. Zowel in 2019 als in 2020 hebben we uitgebreide proeven gedaan.

U leest er alles over in ons onderzoeksrapport van 10 september 2020.