Blog

Business Centre Treeport

in Nieuws 21 november 2013

De ontwikkeling van het Business Centre Treeport is een initiatief van de Coöperatieve Vereniging Treeport. Uit dromen en pennenstreken is het initiatief uitgewerkt tot realistische plannen die aan de vooravond staan van uitvoering.

We ontwikkelen gefaseerd ongeveer 70 hectare boomteelt business op de grens van Nederland en België in de gemeenten Zundert en Stad Hoogstraten. Gebiedsontwikkeling in Zundert en revitalisering van Transportzone Meer in Hoogstraten, om een thematisch bedrijventerrein te realiseren langs de A16-E19 dat volledig gericht is op de boomteeltsector.

Logistiek zal een belangrijke speerpunt vormen voor deze nieuwe industriezone voor de boomteelt, aangevuld een Experience en Excellence Center waarin beurzen, onderzoek en onderwijs aan bod komen.

Het BCT is zowel voor de Nederlandse als Belgische boomkwekerijsector een belangrijke ontwikkeling en biedt heel wat mogelijkheden voor de toekomst.

Meer info: http://www.businesscentretreeport.eu