Blog

Buxus en mezen, 1 jaar later…

in Onderzoek 17 november 2020

“Niet bestrijdingsmiddel buxusmot, maar vlooien- en tekenbandjes
van huisdieren zijn mezendoders, stelt onderzoek”

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/12/zijn-vlooien-en-tekenbandjes-de-echte-mezendoders/

Deze spraakmakende titel werd exact 1 jaar geleden boven een artikel van VRT Nieuws geplaatst. Na 2- 3 jaar onterechte beschuldigingen richting tuineigenaars die de buxusrups bestrijden, werd pijnlijk duidelijk dat de actieve stoffen die werden terug gevonden in dode vogeltjes niet afkomstig zijn van rupsenmiddelen.
Er werden 3 onderzoeken uitgevoerd naar aanleiding van mezensterfte: 2 onderzoeken in Nederland en 1 in België. Na uitvoerige analyse bleek dat de teruggevonden actieve stoffen niet afkomstig konden zijn van rupsenmiddelen. De bewering dat buxusrupsbestrijding de oorzaak van deze mezensterfte zou zijn werd hierdoor ontkracht! Wat wel terug gevonden werd zijn actieve stoffen gebruikt in de zogenaamde huis-tuin-en keukenmiddeltjes zoals mierenlokdozen, vliegen-en muggenbestrijding en vlooienbandjes bij honden en katten. Bovendien bleek uit ander onderzoek dat sommige mezenbollen pesticiden bevatten.

foto: vrt nieuws

De onderzoeken en de technische analyse kan u hier integraal lezen:

Analyse mezenbollen: december 2019: VELT

foto: Velt

En toen werd het stil…. op een enkel berichtje na….

Dit in schril contrast met de tientallen spraakmakende berichten van de afgelopen jaren met telkens een rechtstreekse aanval op Buxus met zeer grote gevolgen voor de kwekers. Gelukkig heeft onderzoek en gezond verstand aangetoond dat de waarheid altijd veel complexer is dan de titel van sommige artikels.

Bij overleg met een groep buxuskwekers in 2018 met een natuurvereniging werd nochtans deze problematiek aangehaald maar blijkbaar speelden andere belangen mee. Buxus was in hun ogen toch maar een ordinaire
tuinplant en had weinig meerwaarde voor de biodiversiteit. Vogels zouden niet broeden in een dichte
buxusplant en de Buxus zou niet inheems zijn in België. Rupsenbestrijding, ook biologisch, vonden ze niet aan de orde en het advies werd gegeven om de plant te verwijderen. Buxus werd door velen verketterd en massaal uitgetrokken en het leek bij momenten wel een milieuramp in sommige containerparken. De gevolgen zijn ondertussen ook pijnlijk duidelijk. Menig voortuin is herschapen in een dorre vlakte met verharding.

Deze leugens werden stuk voor stuk weerlegt. Buxus is wel degelijk
inheems in België en een onderdeel van de biologisch zeer rijke kalkgraslanden met het grootste aantal vlinders, libellen en orchideeën. Bovendien zijn de bloemen van, Buxus zeer belangrijk voor zowel
wilde als gewone bijen. Deze groenblijvende plant biedt bescher-
ming aan heel wat dieren. Vogels broeden massaal in deze
dichte struik die hun nesten beschermd. Onderzoek in Frankrijk wees uit
dat ca. 300 diersoorten rechtstreeks afhangen van het weliswaar wilde buxusbiotoop. Buxus groeit goed op alle grondsoorten en ook op de vaak minder goede grond die we in onze voortuinen vinden.

De buxusmot is een invasieve nacht-vlinder uit Azië die een voorliefde heeft voor onze Europese Buxus sempervirens. Alle andere invasieve exoten worden bestreden en/of onder controle gehouden conform ons exotenbeleid van zowel overheid als natuurverenigingen. Waarom er nu werd gekozen voor een frontale aanval op de Buxus in plaats van op de invasieve exoot (de buxusmot) is mij volstrekt onduidelijk.
Tuineigenaars die hun Buxus niet hadden opgegeven merken vandaag op dat hun planten er mooier dan ooit bij staan ondanks de droge zomers die we afgelopen jaren hadden. Bij een juiste verzorging, en daar hoort ook watergeven en bemesting bij, is Buxus nog steeds een gemakkelijke plant. De plaagdruk van de buxusmot is gelukkig op zijn retour en de bestrijding kan prima met biologische gewasbescherming, die ook gebruikt wordt in de bioteelt van groenten en fruit.

Biodiversiteit in Buxus:
Goed nieuws voor mensen die gaan voor meer biodiversiteit.

Er zijn ook Buxussoorten die minder gevoelig blijken voor aantasting door de buxusrups naar analogie met soorten die minder gevoelig zijn voor de schimmelziekte. De laatste ontwikkeling zijn onze Betterbuxus® hybriden die in samenwerking met ILVO, Instituut voor Landbouw-en Visserijonderzoek, werden ontwikkeld. Deze hybriden zijn, resistent tegen schimmelziektes in
Buxus, ontwikkeld in Vlaanderen op basis van een zeer uitgebreide collectie
van soorten en cultivars. Er is geen reden meer om Buxus te bannen uit uw tuin! Ze worden in eerste instantie in grote historische tuinen in Europa gelanceerd maar zijn nu ook exclusief te verkrijgen via onze “Buxusambasadeurs”.
U vindt alle info op www.betterbuxus.com .

Auteur Didier Hermans
Buxusonderzoeker, Buxusspecialist